Lokalna samouprava Serdahela - Tótszerdahely Község Önkormányzata 
http://www.totszerdahely.hu

 

Hrvatska osnovna škola i osnovna umjetnička škola „Katarina Zrinski” - Zrínyi Katarina Kistérségi Horvát Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
www.altisk-totszhely.sulinet.hu/

 

Osnovna škola Draškovec – Általános Iskola Draškovec
http://os-draskovec.skole.hr/

 

Kulturno i športsko društvo Serdahel - Tótszerdahelyi Kulturális és Sport Egyesület

www.totszerdahelyikultura.hu

 

Ribolovno društvo Partizan - Partizán Horgászegyesület Tótszerdahely
www.partizánhe.hu

 

Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj - Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete
http://www.mhti.hu/

 

Hrvatski glasnik

www.croatica.hu